Mange er i periodar plaga med ising i tennene. Den vanlegaste årsaka til slike plager er følsame tannhalsar.

Figur I viser ei tann i snitt med normale tannkjøttilhøve. Me ser at tannkjøtet ligg tett inntil tannkrona. Feil bruk av tannbørsten, eller ein betennelse i tannkjøt og tannfeste, kan over tid få tannkjøtet til å trekkje seg tilbake (fig. II). Den blottlagde rotoverflata er ikkje beskytta av emalje og vil ofte vere følsam for kulde, syrleg mat og drikke eller ved berøring, til dømes ved tannbørsting.

På lengre sikt kan feil børsteteknikk føre til slitasjeskadar på sjølve tanna (fig. III). Dersom skaden vert djup, kan det verte naudsynt å restaurere tanna med ei fylling (fig. IV).

  • børste varsamt og bruke mjukare tannbørste
  • skylje med fluorskyljevatn dagleg
  • bruke spesialtannkrem mot ising – tannlegen eller tannpleiaren kan gje gode råd om kva type tannkrem du kan nytte
  • ikkje skylje ut tannkremen etter børsting, men la den verke i munnen
  • smørje spesialtannkrem mot ising på den følsame tannhalsen og la den verka på tanna
  • få behandla tannhalsen med effektiv fluorlakk hjå tannlege eller tannpleiar

Andre årsaker til ising i tennene

Det finnes flere ulike kronetyper og disse har forskjellige egenskaper når det gjelder styrke og estetikk. De to vanligste typene er 1) helkeramiske kroner og 2) kroner med en innerkjerne av metall med porselen (keram) brent utenpå. 

Helkeramiske kroner (rene porselenskroner) har god estetikk og benyttes først og fremst der kravet til et pent resultat er spesielt høyt. Det finnes nå svært sterke keramer, slik at denne kronetypen også noen ganger kan brukes på tenner med større tyggetrykk.